ഡി യേശുദാസിന്‍റെ കവിത, ‘120 മൈല്‍ വേഗതയിലേക്ക് വെയില്‍ മുറിച്ചെത്തുന്ന സ്വപ്നം..’